Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa oraz wszystkie formy pracy kulturalno-oświatowej z mieszkańcami są metodami organizacji wolnego czasu, adaptacji i aktywizacji mieszkańca.

Zajęcia w ramach terapii i prac kulturalno-oświatowych prowadzone są przez wysoko wykwalifikowany zespół terapeutów i instruktorów k.o.

Mieszkańcy uczest. w terapii zajęciowej

Problemy mieszkańców wynikające z adaptacji oraz trudności związane z problemami dnia codziennego rozwiązywane są przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników socjalnych.