Zamówienia publiczne:

Data zamieszczenia Nazwa nadana zamówieniu (dokumenty do pobrania)
28.01.2009 Dostawy owoców i warzyw mrożonych.
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ (pdf) Załącznik nr 1 do SIWZ (pdf)
Załącznik nr 2 do SIWZ (pdf)
Do otwarcia dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program Adobe Reader