Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu z podziałem na poszczególne działy

Ogólna liczba pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - ok. 170 osób

Administracja + Księgowość

 1. Pracownicy Administracji i Księgowości - 17 osób, pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach: Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego, Starszy Inspektor, Inspektor, Referent, Główna Księgowa, Z-ca Głównej Księgowej, Starsza Księgowa, Księgowy, Kasjer.
 2. Samodzielne stanowiska pracy - 4 osoby, pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach: Radca Prawny, Rewident Zakładowy, Inspektor ds ppoż, Inspektor ds BHP.

Dział Gospodarczy

 1. Pracownicy Pralni - 11 osób, parownicy zatrudnieni są na stanowiskach: Kierownik Pralni, Praczka, Prasowaczka, Szwaczka
 2. Pracownicy kuchni - 25 osób, pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach: Kierownik Kuchni, Szef Kuchni, Kucharka, Pomoc Kuchenna, Kelnerka
 3. Magazyn Żywnościowy i Gospodarczy - 1 osoba, Kierownik Magazynów
 4. Stanowiska ds konserwacji i utrzymania porządku - 4 osoby, pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach: Majster, Konserwator, Sprzątaczka - Fryzjer
 5. Kierowcy - 2 osoby

Dział Bezpośredniego Wsparcia Mieszkańca

 1. Stanowiska Kierownicze ( Kierownik Działu, Kierownicy Zespołów)- 4 osoby
 2. Pielęgniarki - 24 osoby
 3. Opiekunowie - 29 osób
 4. Pokojowe - 30 osób
 5. Sekcja Terapii - 14 osób, pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach: Kierownik Sekcji, Kapelan, Pracownik Socjalny, Instruktor K-O, Psycholog, Instruktor Terapii Zajęciowej, Technik fizjoterapii.

Środowiskowy Dom Samopomocy

 1. Pracownicy ŚDS - 7 osób, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: Pracownik socjalny, Pielęgniarka, Psycholog, Instruktor Terapii Zajęciowej, Opiekun, Kierowca.