Usługi opiekuńcze

W Domu Pomocy Społecznej w Foluszu opiekę nad mieszkańcami sprawują: lekarz rodzinny, lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarki, terapeuci, instruktorzy k.o., opiekunowie

Zespoły pielęgniarek i opiekunów, pracujących w systemie dyżurów 12-godzinnych zapewniając całodobową opiekę medyczną i usługi opiekuńcze.
Psycholog jest do dyspozycji w 8 godzinnym systemie pracy.
Lekarz rodzinny odbywa w Domu codzienne wizyty, a lekarz psychiatra dwa razy w tygodniu lub na każde wezwanie.

Dyżurka pielęgniarek Gabinet lekarski